Politica de resurse umane

Politica societăţii în domeniul personalului vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale societăţii, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal. Principalele direcţii de acţiune sunt:
-atragerea, pregătirea profesională în cadrul unor planuri de dezvoltare profesională şi menţinerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoştinţele de specialitate şi competenţele necesare;
-reducerea dependenţei de recrutare din exterior, atunci când se constată un deficit de personal calificat în domeniile de activitate în care  se aplica tehnologii noi, prin derularea de programe de perfecţionare a angajaţilor;
-dezvoltarea de către managerii structurilor organizatorice, folosind principii şi programe de mentorat, a unor echipe bine pregătite şi flexibile, echipe capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare;
-promovarea discuţiilor constructive şi a schimbului de cunoștințe şi informaţii legate de activitate, pentru creşterea solidarităţii în cadrul companiei;
-îmbunătăţirea utilizării personalului prin introducerea unor modele organizatorice flexibile.

Contact

unde ne gasiti?

Informatii contact